Podaj Przykład Liczby Niewymiernej P Takiej Że 0

Cześć wszystkim, w dzisiejszym poście porozmawiamy o liczbach niewymiernych. Liczby niewymierne to liczby, których nie można zapisać w postaci ułamka dwóch liczb całkowitych. Oznacza to, że nie można ich przedstawić jako p/q, gdzie p i q są liczbami całkowitymi, a q nie jest równe zero. Na przykład π jest liczbą niewymierną.

Czym jest liczba niewymierna?

Liczba niewymierna to taka liczba, której nie można zapisać w postaci ułamka dwóch liczb całkowitych. Liczby niewymierne są przeciwieństwem liczb wymiernych, które można zapisać w postaci ułamka dwóch liczb całkowitych. Przykładem liczby niewymiernej jest liczba π, która jest stosunkiem obwodu koła do jego średnicy.

Przykłady liczb niewymiernych

 • Liczba π
 • √2
 • √3
 • e (podstawa logarytmu naturalnego)

Właściwości liczb niewymiernych

 • Liczby niewymierne są nieskończone i nieokresowe.
 • Nie można ich przedstawić w postaci ułamka dwóch liczb całkowitych.
 • Są one gęste na osi liczbowej, co oznacza, że pomiędzy dowolnymi dwoma liczbami niewymiernymi znajduje się nieskończenie wiele innych liczb niewymiernych.

Zastosowanie liczb niewymiernych

Liczby niewymierne mają wiele zastosowań w nauce i technice. Są używane w:

 • Geometrii
 • Trygonometrii
 • Analizie matematycznej
 • Fizyce
 • Informatyce

Liczby niewymierne są fascynującą częścią matematyki i mają wiele zastosowań w rzeczywistym świecie. Mam nadzieję, że ten post pomógł Ci lepiej zrozumieć liczby niewymierne.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: March 13, 2024

Tagged in: