Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Mianowanego 2019 Przykład Do Pobrania

Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Mianowanego 2019 Przykład Do Pobrania

Siema, co tam u Was, moi drodzy Nauczyciele Mianowani z rocznika 2019? Głowa do góry, już niedługo będziecie mogli zacząć tworzyć swój Plan Rozwoju Zawodowego (PRZ). Znajdziecie tutaj przykład tego, jak może on wyglądać. Przed Wami 5 lat pełnych wyzwań i rozwoju, ale nie martwcie się, jesteśmy z Wami!

Co to jest PRZ?

PRZ to dokument, który określa ścieżkę Twojego rozwoju zawodowego na najbliższe 5 lat. Będziesz w nim opisywał swoje cele, działania, jakie podejmiesz, aby je osiągnąć, oraz sposób, w jaki będziesz monitorował swoje postępy. PRZ ma być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i aspiracji, ale musi też być zgodny z wymaganiami MEN.

Jak napisać PRZ?

Aby napisać PRZ, potrzebujesz:

 • Ocenić swoje mocne i słabe strony.
 • Określić swoje cele zawodowe.
 • Wskazać działania, jakie podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele.
 • Opisać sposób, w jaki będziesz monitorował swoje postępy.

Co powinien zawierać PRZ?

PRZ powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

 • Dane osobowe.
 • Ocenę dorobku zawodowego.
 • Cele zawodowe.
 • Działania, jakie podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele.
 • Sposób monitorowania postępów.
 • Podpis dyrektora szkoły.

Problemy związane z PRZ

Niektórzy nauczyciele skarżą się, że PRZ jest zbyt biurokratyczny i czasochłonny. Inni twierdzą, że jest zbyt ogólny i nie pozwala na indywidualne podejście do rozwoju zawodowego. Są też tacy, którzy uważają, że PRZ nie jest w żaden sposób wykorzystywany i jest jedynie zbędnym papierkiem.

Rozwiązania problemów

Aby rozwiązać problemy związane z PRZ, można:

 • Uprościć procedurę tworzenia PRZ.
 • Umożliwić nauczycielom szerszy wybór działań, jakie mogą podejmować w ramach PRZ.
 • Zapewnić nauczycielom wsparcie w tworzeniu i realizacji PRZ.
 • Regularnie monitorować realizację PRZ i dokonywać niezbędnych korekt.

Przykłady PRZ

Oto kilka przykładów PRZ, które mogą pomóc Wam w tworzeniu własnych planów:

 • Nauczyciel języka polskiego chce doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. W ramach PRZ planuje uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach poświęconych tej tematyce, a także prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami.
 • Nauczyciel matematyki chce zdobyć uprawnienia egzaminatora OKE. W ramach PRZ planuje ukończyć kurs przygotowawczy do egzaminu, a także hospitować lekcje innych nauczycieli matematyki.

Opinie ekspertów

Wielu ekspertów uważa, że PRZ jest ważnym narzędziem rozwoju zawodowego nauczycieli. Prof. zw. dr hab. Ewa Baran-Łysakowska, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, twierdzi, że PRZ pomaga nauczycielom w określeniu celów zawodowych i daje im motywację do dalszego rozwoju. Z kolei dr hab. Zbigniew Kwieciński, prof. UMK, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uważa, że PRZ umożliwia nauczycielom stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i dostosowanie jej do swoich potrzeb i aspiracji.

To tyle na dziś, moi drodzy. Pamiętajcie, że Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Mianowanego 2019 Przykład Do Pobrania jest tylko wskazówką. Stwórzcie swój własny PRZ, który będzie dostosowany do Waszych indywidualnych potrzeb i aspiracji. Powodzenia!

Cechy ważnego punktu:

 • Indywidualnie dostosowany

Powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i aspiracji nauczyciela.

Indywidualnie dostosowany

Plan Rozwoju Zawodowego (PRZ) powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i aspiracji nauczyciela. Oznacza to, że każdy nauczyciel powinien stworzyć swój własny PRZ, który będzie odpowiadał jego unikalnym potrzebom i celom zawodowym. Nie ma jednego uniwersalnego PRZ, który byłby odpowiedni dla wszystkich nauczycieli.

Aby stworzyć indywidualnie dostosowany PRZ, nauczyciel powinien najpierw zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. Następnie powinien określić swoje cele zawodowe, czyli to, co chce osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat. Cele te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone czasowo (tzw. cele SMART). Po określeniu celów zawodowych, nauczyciel powinien wskazać działania, jakie podejmie, aby je osiągnąć. Działania te powinny być różnorodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości nauczyciela. Mogą to być np. udział w szkoleniach i warsztatach, hospitacje lekcji innych nauczycieli, prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami czy praca nad własnym rozwojem osobistym.

PRZ powinien być również dostosowany do specyfiki szkoły, w której nauczyciel pracuje. Nauczyciel powinien wziąć pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły. Powinien również uwzględnić warunki, w jakich pracuje, np. dostęp do materiałów dydaktycznych, wyposażenie szkoły czy liczbę uczniów w klasie.

Indywidualnie dostosowany PRZ jest kluczem do udanego rozwoju zawodowego nauczyciela. Pomaga nauczycielowi w określeniu celów zawodowych i daje mu motywację do dalszego rozwoju. Dzięki PRZ nauczyciel może również lepiej wykorzystać swoje mocne strony i pracować nad swoimi słabymi stronami. PRZ jest również ważnym narzędziem dla dyrektora szkoły, który może na jego podstawie ocenić pracę nauczyciela i udzielić mu niezbędnego wsparcia.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: February 6, 2024