Notatka Służbowa Nauczyciela Przedszkola Przykład Dziecko Popchnęło Kolegę

Notatka Służbowa Nauczyciela Przedszkola Przykład Dziecko Popchnęło Kolegę

Niejednokrotnie zdarza się, że w przedszkolach dochodzi do sytuacji, w których dzieci popychają się lub szturchają. Takie zachowania mogą być niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do urazów lub konfliktów między dziećmi. W takich przypadkach nauczyciel przedszkola powinien sporządzić notatkę służbową, w której opisze zdarzenie i podejmie odpowiednie działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Cel sporządzenia notatki służbowej

Celem sporządzenia notatki służbowej jest udokumentowanie zdarzenia, w którym dziecko popchnęło kolegę. Notatka ta powinna zawierać:

 • Datę i godzinę zdarzenia.
 • Miejsce zdarzenia.
 • Imię i nazwisko dziecka, które popchnęło kolegę.
 • Imię i nazwisko dziecka, które zostało popchnięte.
 • Opis zdarzenia.
 • Podjęte przez nauczyciela działania.

Jak sporządzić notatkę służbową?

Notatka służbowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Może być napisana ręcznie lub wydrukowana na komputerze. Notatka powinna być podpisana przez nauczyciela przedszkola i przekazana dyrektorowi przedszkola.

Jakie działania podjąć po sporządzeniu notatki służbowej?

Po sporządzeniu notatki służbowej nauczyciel przedszkola powinien podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Może to obejmować:

 • Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, które popchnęło kolegę.
 • Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, które zostało popchnięte.
 • Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci.
 • Wzmożenie nadzoru nad dziećmi.
 • Wprowadzenie nowych zasad dotyczących zachowania dzieci w przedszkolu.

Problemy związane z notatkami służbowymi

Sporządzanie notatek służbowych może być czasochłonne i uciążliwe dla nauczycieli przedszkola. Ponadto, notatki służbowe mogą być wykorzystywane do niesprawiedliwego traktowania dzieci. Aby uniknąć tych problemów, nauczyciele przedszkola powinni sporządzać notatki służbowe tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przykład notatki służbowej

Oto przykład notatki służbowej, którą nauczyciel przedszkola sporządził po tym, jak dziecko popchnęło kolegę:

Notatka służbowa

Data: 2023-03-08

Godzina: 10:00

Miejsce: Sala zabaw

Imię i nazwisko dziecka, które popchnęło kolegę: Jan Kowalski

Imię i nazwisko dziecka, które zostało popchnięte: Michał Nowak

Opis zdarzenia: Jan Kowalski popchnął Michała Nowaka podczas zabawy w piłkę. Michał Nowak upadł i uderzył głową w ścianę. Michał Nowak został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego wstrząśnienie mózgu.

Podjęte przez nauczyciela działania:

 • Przeprowadzenie rozmowy z Janem Kowalskim.
 • Przeprowadzenie rozmowy z Michałem Nowakiem.
 • Zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci.
 • Wzmożenie nadzoru nad dziećmi.
 • Wprowadzenie nowych zasad dotyczących zachowania dzieci w przedszkolu.

Podpis nauczyciela przedszkola:

Anna Kowalska

Notatka służbowa jest ważnym dokumentem, który może pomóc w zapobieganiu przemocy w przedszkolach. Nauczyciele przedszkola powinni sporządzać notatki służbowe tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne.

Notatka służbowa przedszkola ważny dokument.

 • Udokumentowanie zdarzenia.

Pomaga zapobiegać przemocy.

Udokumentowanie zdarzenia.

Udokumentowanie zdarzenia jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na dokładne odtworzenie przebiegu wydarzeń i podjęcie odpowiednich działań w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

 • Dokładny opis zdarzenia

  Notatka służbowa powinna zawierać dokładny opis zdarzenia, w tym datę, godzinę, miejsce, imiona i nazwiska dzieci zaangażowanych w zdarzenie oraz szczegółowy opis tego, co się wydarzyło.

Notatka służbowa powinna być napisana w sposób obiektywny i bezstronny. Powinna zawierać tylko fakty, a nie opinie lub interpretacje.

Znaczenie udokumentowania zdarzenia

Udokumentowanie zdarzenia jest ważne z kilku powodów:

 • Ochrona praw dziecka

  Dokumentacja zdarzenia może pomóc w ochronie praw dziecka, które zostało skrzywdzone. Może być wykorzystana jako dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 • Wsparcie dla dziecka

  Dokumentacja zdarzenia może pomóc dziecku w uzyskaniu wsparcia, którego potrzebuje, aby poradzić sobie z traumą.

 • Zapobieganie podobnym zdarzeniom

  Dokumentacja zdarzenia może pomóc w zapobieganiu podobnym zdarzeniom w przyszłości. Może być wykorzystana do opracowania nowych procedur i zasad bezpieczeństwa.

Dlatego też ważne jest, aby nauczyciele przedszkola dokładnie dokumentowali wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w przedszkolu, w tym zdarzenia, w których dzieci popychają się lub szturchają.

Obrazy Referencje :

Categorized in:

Przyklad,

Last Update: January 30, 2024

Tagged in:

,